Контактна інформація

Організація освітнього процесу

Розпорядження про організацію освітнього процесу в коледжі у зв'язку із зміною епідемічної небезпеки

Порядок організації осітнього процесу  із застосуванням технологій дистанційного навчання

Графік тижнів педагогічної майстерності викладачів циклових комісій 

Графік освітнього процесу у 2022 - 2023 н.р.

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу

Розклад на 1 семестр 2022 - 2023 н.р.

Розклад на 2 семестр 2022 - 2023 н.р.

Зміст підготовки студентів визначається діючими освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра за напрямами:

01 Освіта/Педагогіка

Початкова освіта

Середня освіта (Музичне мистецтво)

23 Соціальна робота

Соціальна робота

На підставі вимог щодо підготовки фахівців педагогічної освіти укладено освітньо-кваліфікаційні характеристики для спеціальностей:

“Вчитель з початкової освіти”;

“Соціальний  працівник,соціальний педагог”;

“Вчитель музики”.

Навчальний план кожної з спеціальностей, як нормативний документ, складено на виконання відповідних освітньо-професійних програм. Навчальний план забезпечує структурно-логічні схеми підготовки молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових (за вибором навчального закладу) навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю.

На навчальний рік для конкретизації планування навчального процесу складається робочий навчальний план.

Нормативні навчальні дисципліни відповідають державному стандарту педагогічної освіти. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором закладу, студента) забезпечують реалізацію запитів  студентів щодо здобуття додаткової кваліфікації.

Студенти коледжу вивчають загальноосвітні дисципліни (зарахування на навчання на базі 9 кл.), складають державну підсумкову атестацію і отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Навчальне навантаження студентів відповідає по обсягу тижневих годин чинним вимогам (І курс – 36 год.,  ІІ-IV курси – 30 год.).

Основними формами проведення навчальних занять є лекція, практичне заняття, семінарське заняття.

Зміст дисциплін від першого до четвертого курсів передбачає перехід від вивчення загальних наукових і гуманітарних дисциплін до професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін на старших курсах.

Послідовно від другого до четвертого курсів скорочується кількість лекційно-теоретичного матеріалу, збільшується кількість і тривалість практичної навчальної роботи в освоєнні спеціальних методик та інших професійно-практичних дисциплін.

Студенти четвертого курсу виконують курсову роботу з педагогіки і спеціальних методик.

Студенти поглиблюють знання, співпрацюючи з викладачем у позааудиторний час на індивідуальних або групових консультаціях з дисципліни.

Основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять, є самостійна та індивідуальна робота студентів.

Навчально-методична база кабінетів забезпечує умови самостійної праці студентів.

Підсумковими формами контролю є екзамени, заліки, семестрове оцінювання.

Після завершення навчання на четвертому курсі випускники складають підсумкову ( державну) атестацію.

Термін канікул – 2 тижні взимку, липень-серпень - у літній час.

З метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів, поглиблення вивчення навчальних дисциплін, удосконалення та розвитку творчих здібностей і обдарувань студентської молоді, враховуючи інтереси та запити студентів в коледжі діють предметні гуртки, спецкурси, об’єднання за інтересами.

версія для друку
відіслати на E-Mail
Мапа сайту  ::  Новини  ::  Контактна інформація